top of page

ANBI & financieel jaarverslag

U kunt de stichting financieel steunen door een schenking te doen op IBAN NL56ABNA0834508982 ten name van ‘The Healthy teeth Foundation, Den Haag. De stichting heeft van de belastingdienst de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend gekregen onder RSIN nummer 859433614. Deze status betekent dat uw donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van uw inkomen. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als ze zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Hiervoor gebruiken we het standaardformulier van de Belastingdienst, neemt u als u meer wilt weten contact met ons op. Conform ANBI vereisten vermelden de statuten dat de stichting geen uitkeringen mag doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. NB: De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk NIET ten doel. Zie hier het beleidsplan van de stichting.

Jaarverslagen
2019
2020
2021

2022

 

bottom of page