top of page

DOEL

The Healthy Teeth Foundation is opgericht in november 2018. Waarom is deze stichting opgericht? Omdat mijn droom is dat ieder kind in de wereld naar school kan, maar helaas is het zo dat 50-80% van de kinderen in sloppenwijken in Afrika en Azië last hebben van tandbederf en kiespijn één van de voornaamste reden is van schoolverzuim en voor het hebben van weinig zelfvertrouwen. Doordat kinderen kiespijn hebben, gaan ze dus niet naar school en dat is funest voor hun toekomst. Want scholing is de enige manier om uit de ‘poverty trap’ te komen! Want zoals Nelson Mandela terecht zei:

‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’ 

De stichting stelt zich ten doel
1)    Tandbederf bij kansarme, schoolgaande kinderen in binnen- en buitenland, in achterstandswijken respectievelijk sloppenwijken aanpakken met simpele middelen en op een manier die binnen de lokale context past.
2)    Het verbeteren van de mondgezondheid van deze kwetsbare kinderen. 
3)    Kiespijn te voorkomen en verhelpen bij deze kwetsbare kinderen en daarmee schoolverzuim terug te dringen. 
4)   Het verbeteren van de algehele gezondheid, kwaliteit van leven, scholing, zelfvertrouwen en de toekomst van deze kwetsbare kinderen.

De stichting tracht o.a. haar doel te bereiken door
1)    Het doen van (participatief actie) onderzoek (voor uitleg, zie: https://www.alarassociation.org/?q=about-al-and-ar/about-action-research) naar mondhygiëne bij kansarme, schoolgaande kinderen in binnen- en buitenland, in achterstandswijken respectievelijk sloppenwijken. 
2)    Waar mogelijk een actieplan opstellen met de lokale gemeenschap om de mondgezondheid van kinderen te verbeteren. 
3)    Inzicht krijgen in de stakeholders die van invloed zijn op de mondgezondheid van kinderen.
4)    De stakeholders een actieve rol laten spelen in de oplossing(en) van het probleem.
5)    Advies geven over mondhygiëne aan kansarme, schoolgaande kinderen en hun ouders in binnen- en buitenland, in achterstandswijken respectievelijk sloppenwijken.
6)    Het opzetten van preventieve poetsprojecten op scholen.
7)    Voorlichting geven over voeding aan kinderen, hun ouders en docenten.
8)    Waar mogelijk of wenselijk preventieve behandelingen bij kinderen uitvoeren. 
9)    Samenwerken met andere tandheelkundige professionals of universiteiten.
10)    Samenwerken met lokale CBO’s en/of NGO’s om de projecten duurzaam te maken en te continueren.
11)    Het inzamelen van geld en middelen in de breedste zin van het woord. 
12)    De publiciteit en social media op te zoeken.
13)    Het tegen betaling uitvoeren van (actie) onderzoek naar publieke mondgezondheid, het geven van advies en/of het schrijven van specifiek beleid voor andere organisaties of instanties.

bottom of page